I najwyższa drabina ma ostatni szczebel. Przysłowie ludowe
Page Designed by Tmaxwell